Socialstyrelsen arbetar tillsammans med flera svenska myndigheter för att göra offentliga geodata tillgängliga för användning via tjänster på internet. Här hittar du en kart- och nedladdningstjänst inom områdena dödsfall, sjukdomar och skador i slutenvård samt specialiserad öppenvård.

Socialstyrelsen har tagit fram denna visnings- och nedladdningstjänst som följd av EU-direktivet Inspire. Med Inspire vill EU bland annat möjliggöra gränsöverskridande analyser samt göra tjänsterna fria att användas av alla.

Våra geodata finns tillgängliga i karttjänsten och som nedladdningsbara filer nedan. I geodataportalen samlas samtliga deltagande myndigheters geodata.

 

 

Nedladdningstjänst

Här har du möjlighet att ladda ner våra kartskikt för att jobba vidare med dem. Kartskikten laddas ner som GML-filer i zip-format, och du behöver därför ett GIS-program för att ladda ner och använda dem. Klicka på respektive länkadress för att komma till filen, spara den på önskad plats och använd den därefter i ditt GIS-program, till exempel QGIS eller ArcGIS.